FAQ

X-PAD

Jak włączyć szukanie pryzmatu po kontrolerze (Android)?

Masz pytania? Zadzwoń

Wchodzimy w Ustawienia, Pomiar TPS i na samym dole mamy funkcję Szukanie po utracie. Rozwijamy listę i z niej wybieramy „Use controller’s GPS” i potwierdzamy przyciskiem w prawym dolnym rogu. Aby ta funkcja działa prawidłowo musimy mieć włączoną lokalizację GPS (najlepiej zrobić to przed uruchomieniem oprogramowania X-PAD) oraz określony układ współrzędnych.