Monitoring stanu strukturalnego

Bezpieczne budowy

Monitoring placów budowy w konserwacji predykcyjnej

Budynki, zwłaszcza historyczne / przestarzałe lub bardzo masywne, takie jak drapacze chmur, wymagają sprawdzenia solidności konstrukcji.

Dzięki systemom Move można monitorować ich proces starzenie się, zmianę po jakimś zdarzeniu (np. trzęsieniu ziemi lub powodzi) oraz naprężenia w trakcie codziennej eksploatacji.