Monitoring stanu strukturalnego

Bezpieczne mosty

Monitoring mostów i wiaduktów w konserwacji predykcyjnej

Mosty i wiadukty należą do konstrukcji o najwyższym ryzyku. Ze względu na ciągły ruch i starzenie się przez dziesiątki lat obiekty te nieuchronnie ulegają degradacji.

Dzięki systemowi monitoringu strukturalnego Move możliwe jest monitorowanie natężenia ruchu i obciążeń statycznych oraz wpływu, jaki wywierają na konstrukcję.