Batymetria

Batymetria?

Zacznijmy od pytania czym jest Batymetria? To nauka zajmująca się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych, a także ich prezentacją graficzną w postaci map batymetrycznych, przekrojów oraz trójwymiarowych numerycznych modeli dna. Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe – sondy. Wyniki pomiarów przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych lub w formie poprzecznych lub podłużnych przekrojów.

System Batymetryczny  z X-PAD

Przy zastosowaniu jedynego w swoim rodzaju oprogramowania polowego X-PAD, dostarczanego wraz z odbiornikami GEOMAX, możliwa była synchronizacja pomiarów odbiornikiem GNNS i sondą marki Ohmex. W ten sposób został stworzony doskonały zintegrowany System Batymetryczny, którego centrum obliczeniowym, a zarazem mózgiem był Tablet Panasonic FZ-B2.

Serock poligonem!

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku nasza dzielna ekipa dokonała pomiarów dna rzeki Bug i Narew. Poligonem testowym dla Zestawu Batymetrycznego, a także dla pełnego energii zespołu został Serock.

Przejdźmy do pomiarów!

Przed przystąpieniem do pomiaru wykonano opracowanie i wpasowanie w obowiązujący układ współrzędnych linii pomiarowych wcześniej uzgodnionych (profili dna – przekrojów). Pomiar miał wykazać zmiany w dnie spowodowane wykonaniem kinety.

Przy zastosowaniu najnowszych płyt Novatela w odbiornikach marki GEOMAX nawigacja i utrzymanie poprawnego kursu względem linii pomiarowej jest bardzo proste i przejrzyste. Dodatkowo duży wyświetlacz kontrolera Tablet Panasonic FZ-B2 bardzo ułatwiał obieranie odpowiedniego kursu.

Podczas wykonywania pomiaru batymetrycznego w oprogramowaniu X-Pad na bieżąco mamy informacje na temat ilości satelitów, parametrów dokładnościowych jak również zapisy o azymucie, prędkości z jaką porusza się łódka oraz informacji o bieżącej głębokości.

Pomiar batymetryczny w oprogramowaniu X-Pad ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość wyrysowania pomiaru, a także stworzenie profilu podłużnego z wybranych pomierzonych punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz