Odbiornik GNSS marki GEOMAX zgłębia tajniki Batymetrii

Batymetria?

Zacznijmy od pytania czym jest Batymetria? To nauka zajmująca się pomiarami głębokości cieków i zbiorników wodnych, a także ich prezentacją graficzną w postaci map batymetrycznych, przekrojów oraz trójwymiarowych numerycznych modeli dna. Do wykonywania pomiarów stosuje się różnego rodzaju urządzenia pomiarowe – sondy. Wyniki pomiarów przedstawia się zazwyczaj na mapach batymetrycznych lub w formie poprzecznych lub podłużnych przekrojów.

System Batymetryczny  z X-PAD

Przy zastosowaniu jedynego w swoim rodzaju oprogramowania polowego X-PAD, dostarczanego wraz z odbiornikami GEOMAX, możliwa była synchronizacja pomiarów odbiornikiem GNNS i sondą marki Ohmex. W ten sposób został stworzony doskonały zintegrowany System Batymetryczny, którego centrum obliczeniowym, a zarazem mózgiem był Tablet Panasonic FZ-B2.

Serock poligonem!

Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku nasza dzielna ekipa dokonała pomiarów dna rzeki Bug i Narew. Poligonem testowym dla Zestawu Batymetrycznego, a także dla pełnego energii zespołu został Serock.

Przejdźmy do pomiarów!

Przed przystąpieniem do pomiaru wykonano opracowanie i wpasowanie w obowiązujący układ współrzędnych linii pomiarowych wcześniej uzgodnionych (profili dna – przekrojów). Pomiar miał wykazać zmiany w dnie spowodowane wykonaniem kinety.

Przy zastosowaniu najnowszych płyt Novatela w odbiornikach marki GEOMAX nawigacja i utrzymanie poprawnego kursu względem linii pomiarowej jest bardzo proste i przejrzyste. Dodatkowo duży wyświetlacz kontrolera Tablet Panasonic FZ-B2 bardzo ułatwiał obieranie odpowiedniego kursu.

Podczas wykonywania pomiaru batymetrycznego w oprogramowaniu X-Pad na bieżąco mamy informacje na temat ilości satelitów, parametrów dokładnościowych jak również zapisy o azymucie, prędkości z jaką porusza się łódka oraz informacji o bieżącej głębokości.

Pomiar batymetryczny w oprogramowaniu X-Pad ma wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość wyrysowania pomiaru, a także stworzenie profilu podłużnego z wybranych pomierzonych punktów.

GeoMagazyn

Zapraszamy do bezpłatnej prenumeraty naszego magazynu. Tu będziemy informować o nowościach ze świata geodezji, sprzęcie, jego zastosowaniu. Zwięźle, krótko i przystępnie, ze szczyptą humoru.

Twojego adresu mailowego użyjemy tylko po to, by przesyłać świeże wiadomości i informacje dotyczące geodezji. Twoje dane, będą też przez nas używane do tego, aby, od czasu do czasu, dostarczyć porcję specjalnie przygotowanych, dostosowanych do Twoich preferencji reklam.

Podając swoje dane, wyrażasz zgodę na powyższe działania. Dane te będą przechowywane w systemie mailingowym o nazwie MailerLite. Szerzej o sposobie w jaki przechowujemy Twoje dane dowiesz się w polityce prywatności.